1- Üyelik başvuru formu  
2- Diploma fotokopisi 
3- Uzmanlık Belgesi fotokopisi 
4- Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi 
5- İkametgah yada çalıştığınız kurumdan çalıştığınızı gösterir belge 
6- İki adet fotoğraf 
7- Özelde çalışılıyor iseniz  yapılan sözleşmeden bir nüsha 
ile beraber Tabip Odasına belgelerin asıllarıyla beraber başvurulması gerekmektedir.  
 
Eksiksiz başvurulan belgelerle beraber her hafta Salı günleri yapılan Yönetim Kurulu toplantısında üyelikler aktif hale gelmektedir.