PDF
 
 
 
 
 

YILLARA GÖRE TABİP ODASI AİDATLARI

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Sadece KAMU' da çalışanlar  

300 245 200 175 170 165 150 125 125 72 66

ÖZEL ya da  ÖZEL+ KAMU' da çalışanlar  

478 390 315 275 265 255 235 215 215 214 200
 
ÖZEL : Özel hastane, özel poliklinik, muayenehane, işyeri hekimliği  vb.
65+ emekli ve çalışmayan hekimler odamız onur üyesi olup aidat ödememektedir.