Avrupa’da kadın hekimlerin çalışma koşullarını tartışmaya başlamak üzere düzenlenen “Kadın Odaklı Bir Tıbba Doğru. Avrupalı Kadın Hekimler Nasıl Yaşıyor Ve Çalışıyor: Kolaylıklar Ve Engeller” konulu konferansta sunulmak üzere son katılma tarihi 24 Nisan 2019 olan bir anket hazırlanmıştır.

Anket yalnızca kadın hekimler tarafından, online olarak  https://ttb.org.tr/anketyap/54176 doldurulacaktır.

Üyeniz olan kadın hekimlerin ankete katılımlarını sağlamak için gerekenin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.