Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Özgün Ünal doktora tezi kapsamında hekimler ile yapmakta olduğum anket çalışması ile ilgili destek talep etmektedir.
 
Tez başlığı "Türk Hekimlerinin Defansif Tıp Uygulamaları ile bu Uygulamaların Öncül ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması"dır.
 
Tez amacı hekimlerin hissettiği birtakım baskılar nedeniyle ortaya çıkan defansif tıp uygulamalarının neler olduğunun ve bu uygulamaların öncülleri ile sonuçlarının belirlenmesidir.
 
Çalışma sonucunda hekimlik uygulamalarını etkileyebilen durumların ortaya konulması ve bu durumlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle sağlıkta şiddet, hasta şikâyet hatlarının bilinçsiz kullanımı ve şikayetlerin süzgeçten geçmemesi, medya gibi faktörlerin hekimlere, hastalara ve Türk sağlık sistemine ne gibi etkileri olduğu çalışma sonucunda ulaşılabileceği düşünülen önemli sonuçlar arasında yer almaktadır.
 
Aşağıda linkini gönderdiğimiz anket 21 hekim ile yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. Defansif tıbbı çok yönlü ve derinlemesine ölçen bir ölçme aracının yerli ve yabancı literatürde var olmaması nedeniyle geliştirmiş olduğumuz ölçek ulusal ve uluslararası literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
 
Çalışma tamamen bilimsel amaçlar ile etik ilkeler ön planda tutularak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda anketi cevaplayan hekimlerin ad-soyad, mail adresi ve telefon numarası gibi şahsi bilgilerinin hiç birisi talep edilmemektedir. Hekimlerin ankete verecekleri cevaplar ise 3. şahıslar veya kurumlar ile hiç bir şekilde paylaşılmayacaktır.
 
Bu kapsamda aşağıda linki tıklayarak anket çalışmasına destek olmanızı rica ederiz.
 
Anket Linki: https://www.onlineanketler.com/s/7c28c0e