Balıkesir Tabip Odası

                                                                         Haziran 2019 faaliyet raporunu incelemek için 

                                                                         Haziran 2019 gelir gider tablosunu incelemek için  lütfen tıklayınız...