Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr.Bülent Nazım Yılmaz ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu 30.07.2019 tarihinde Tabip Odamızı ziyaret etti.