657 Sayılı Kanunun 48/1/A maddesinde bulunan “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” hükmü Anayasa Mahkemesi’nin 24.7.2019 tarihli kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve karar 20.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bu kararın gereğinin yapılması için Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e yazılı başvuruda bulunmuş, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek görevlerine başlatılmayan hekimlerin görevlerine başlatılmasını, özlük ve mali haklarının iade edilmesini ilgili kurumlardan talep etmiştir.
 
Ayrıca hak kayıplarını ivedi olarak sonlandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, YÖK ve idare mahkemelerine yönelik olarak bireysel başvuru dilekçelerini hazırlamıştır. Hazırlanan dilekçeler pdf olarak aşağıdadır.
 
Sağlık Bakanlığı dilekçe örneği 
Üniversite Rektörlüğü dilekçe örneği 
İdare Mahkemesi dilekçe örneği