13 Mart 2020 Meslekte 25. ve 40.yılını dolduran hekimlerimize Plaket Töreni

 

Tabip Odası Başkanının yapmış olduğu açılış konuşması 
Sayın Valim, Sayın Sağlık Müdürüm;

Değerli meslektaşlarım ve değerli konuklar Balıkesir Tabip Odası yönetim kurulu adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bundan 100.yıl önce 1.Dünya Savaşı bitmiş, İstanbul işgal edilmişti. Haydarpaşa Tıbbiyesinde bir bölümü işgal altında idi. Tıp öğrencileri bu işgali protesto etmek için 14 Mart 1827’de açılan Osmanlının ilk modern tıp okulu Tıphane-i Amire’nin o güne kadar hiç kutlanmayan, 92.kuruluş yıldönümünü bahane ederek, Haydarpaşa’da tüm öğrenciler büyük salonda toplanır, toplantıya o dönemin ünlü hekimleri de katılır. Tıbbiyeliler, büyük bir çoşku ile hem tıp okulunun açılışını anar, hem de işgali protesto ederler. Böylece 14 Mart 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk tıp bayramı olur.

Bu topraklarda hekimler, her zaman ülke sorunlarına duyarlı her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten, her zaman bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlükten yana oldular. Hiçbir şeye sessiz kalmadılar. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa oldular. Doğanın talanına nükleer santrallere karşı durdular. Her zaman iyi hekimlikten ve insan haklarından yana oldular. Etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler. Sağlıkta yaşanan sorun ve yetersizliklerin ülkedeki yönetim anlayışından önceliklerinden tercihlerinden ayrı düşünülemeyeceğini savundular.

Biz hekimler, halkın sağlık hakkını savunurken, barışın egemen olduğu özgür, adil, demokratik bir ülkede yaşama isteğimiz de güçleniyor.

Akıldan ve bilimden yana olma tutumumuzu dün olduğu gibi bugün ve yarında sürdüreceğiz. İnsanca çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret iş ve gelir güvencesi mesleki bağımsızlık, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Değerli konuklar,

Bilindiği gibi hekimliğin amacı kişinin olanakların elverdiğince uzun bir yaşamı sağlık mutluluk ve verimli bir çalışma içinde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Hekimler bu amaca uygun olarak öncelikli sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi için uğraş verirler.

Tıp hem bir bilim hem de sanattır. Bilim gözlemlenebilen ölçülebilenlere uğraşır ve yetkin bir hekim hastalığın belirtilerini ve onu nasıl iyileştirebileceğini iyi bilir. Ancak özellikle insanın bireyselliği kültür din özgürlük haklar ve sorumluluklar gibi kişisel özellikler gözününe alındığında bilimsel tıp sınırlılıklar içerir. Tıp sanatı ise hiçbiri bir diğerinin aynısı olmayan hastalar aileler ve toplumlara tıp bilimleri ve teknolojisinin uygulanmasını içerir.

Bireyler aileler ve toplumlar arası farklılıkların büyük bölümü fizyolojik değildir, ve etikle birlikte sanat ve sosyal bilimler bu farklılıkların tanınması dikkate alınması için temel bir rol oynarlar. Hekimler özellikle tıbbin sanat yanını tıp fakültesindeki yetiştirilme döneminden başlayarak bir usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenir.

Hekimlik mesleği yalnızca hekim hasta ilişkisinden ve meslektaşlar arasındaki ilişkiden oluşmaz aynı zamanda toplumsal ilişkileri de içerir. Tıp bugün her zamankinden daha çok fazla oranda toplumsal bir etkinliktir.

Geleneksel olarak tıp mesleğinin üyeleri olan hekimlerin birbirine yabancı hatta arkadaş gibi değil bir ailenin üyeleri olarak davranmaları beklenir. Bu nedenle mesleğe başlamadan önce meslektaşlarımız kardeşlerim sayacağım sözü verilir

Aralarında bu kadar yakın ve dayanışma duygusuyla çalışmayı gerektiren bir meslek topluluğunda bizde Balıkesir Tabip Odası olarak, meslektaşlarımıza Hizmet ve Onur Belgesi ve Plaket sunma amaçlı toplantıyı yapıyoruz.

Bir kez daha, meslekte çeyrek asır (25 yıl) ve 40.yılı başarı ile tamamlamış meslektaşlarımı kutluyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.13.03.2020

 

 

Dr.Şahin CILIZ