Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Covid-19 İzleme Kurulu olarak:  9.9.2020 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklaması metni ektedir                             

 

 

 BASIN AÇIKLAMASI

Bu açıklamamızı ne yazık ki ülkemizde Pandeminin giderek yaygınlaştığı, hatta kontrolden çıktığı bir dönemde yapıyoruz. TTB ve tabip Odaları olarak ısrarlı taleplerimize rağmen Haziran ayından itibaren “kontrollü yeni normal” diye adlandırılan döneme, maalesef kontrolsüz ve normalleşmiş gibi geçtik. Sayın Sağlık Bakanı TTB ile son yaptığı görüşmede; ”Normalleşmeyi kademeli başlatmamız gerekirdi, ”normalleşme” sonrası görülen vaka artışını önlemenin tek yolu, toplumsal hareketliliği azaltmaktır” diyerek yapılan yanlışlığı itiraf etmiştir.

Bu süreçte ülkemizde günlük hasta sayıları 1.700 leri, ölüm sayıları ise 50’yi geçmiştir. Açıklanan sayılara güven giderek azalmakta, vatandaşlar da ailesinde veya yakınında, çalıştığı birimde, mahallesinde, Covid19 (+) hasta görmekte, bunların birçoğunun hasta olarak açıklanmadığını bilmektedir.

Ülkemizde sağlık çalışanı (bir milyon altmış iki bin) ile nüfusun % 1,2 si iken,Covid19 tanısı almış olan 273.000 hastanın 29.865’i  yani% 11,5’i sağlık çalışanıdır. Başka bir deyişle vatandaştan 10 kat daha fazla hasta olmakta her gün ölmekteyiz.

Bilimsel çalışma ve önümüze ışık tutacak çalışmalar, atak hızı, morbidite oranları vb. ile ilgili Sağlık İdaresinde verileri olanca şeffaflığı ve zaman geçmeksizin paylaşmasını,1.2, ve 3. Basamak sağlık kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamsını, işleyişi kolaylaştırmasını bekliyoruz.

Bu süreçte gerek aydın sorumluluğu, gerek hekimlerin meslek örgütü olarak ve gerekse bilimsel gereklilik olarak sürece katkı sunmak, mevcut durumu saptamak, yapılması gerenleri belirlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, harekete geçmelerini sağlamak, meslektaşlarımızın haklarını korumak, çalışma koşullarının düzeltilmesini istemek, gerekli malzemenin zamanında ve yeteri miktarda verilmesini sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmek, halk sağlığını korumak adına farkındalık yaratmak, gerekli önerilerde bulunmak, süreci en az kayıpla geçirebilmek, tıbbi ve bilimsel önlemleri sunmak asli görevimiz olduğunu düşünmekteyiz.

VİP TEST, kişiye özel uygulamalar,6 aydır sönümlendirilemeyen ve ikinci tepesini yaşadığımız pandemi sürecinden BAŞARI HİKAYELERİ çıkarılması yerine, daha kapsayıcı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini karara dönüştüren uygulamaları görmek istiyoruz.

Yeni seçilen Tabip Odamız Yönetim kurulunca 18.08.2020 tarihinde Sayın Valimizi ziyaret ederek, Sağlık Meslek Örgütlerinin de İl Pandemi Kurulunda yer alması gerektiği talebimizi ilettik. Tarihinden itibaren Tabip Odamız ile birlikte, Eczacı Odası ve Diş Hekimleri Odası da Pandemi İl Kurulunda yer almıştır.

8 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Balıkesir Tabip Odası Olağan Genel Kurul toplantısında verilen önerge üzerine İl Pandemi İzleme Kurulu oluşturulması kararına istinaden 19.08.2020 tarihinde; Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon, Halk Sağlığı, Adli Tıp, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Acil Tıp, Mikrobiyoloji’nden uzman ve akademisyenler, Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, Hıfzıssıhha Kurullarında yer alan hekimler, Aile Sağlığı Çalışanından oluşan TABİP ODASICOVİD19 İZLEME KURULU oluşturulmuştur

En kısa sürede kapalı alanlarda gerekli önlemlerin alınması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını, toplumsal hareketliliğin azaltılmasını talep ediyoruz.

Sahanın konusu olan pandemi, sahadan yönetilir, sahanın sesini mutlaka duymak gereklidir. Önem vermek gereklidir.Diğer tıp disiplinleri gibi Epidemiyologların çalışmalarına olanak tanınmalı, bilimsel çalışmaların sonuçlarından yararlanılmalıdır. Başarı hattı müdafaa ile değil, sathı müdafaa ile gelecektir. Ve satıh bütün vatandır.

YÖNETİM KURULU

COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE

YAPILMASI GEREKENLER ve ÖNERİLER

 

 1. Genel Önlemler:
 1. Süreç şeffaf yönetilmelidir:
  • Covid19 olgu ve ölüm verileri, gün/hafta periyodu ile, ilçeler, cinsiyet, yaş grubu vb. gibi ayrıntıları ile kurulumuz ile paylaşılmalı;
  • Filyasyon süreci standardize edilmeli ve işleyiş iyileştirme önerilerine açık olarak kurulumuz ile paylaşılmalı;

2. Hastanelerde servis ziyaretlerinin ve yoğun bakım hasta sahiplerinin yüz yüze bilgilendirilmesi uygulamasına son verilmelidir;

3. Kronik hastalık raporları olan hastalar, yalnızca 3 er aylık sürelerle değil, Pandemi dönemi boyunca süresiz olarak, ilaçlarını yazdırmadan doğrudan eczanelerden almalıdır;

 

4. Öncelikle birinci basamak olmak üzere (iki aydır sağlanmadığı için), bütün sağlık çalışanları için uygun özelliklere sahip yeterli Kişisel Koruyucu Ekipman sağlanmalıdır;

 

5. Bütün Covid19 temaslılarına test yapılmalı ve bu kişiler test sonucu çıkıncaya kadar Covid pozitif olarak yönetilmeli, izole edilmelidir,

 

6. Vakaların artma olasılığına karşılık; Sağlık Personelin için, ailesine ve topluma bulaştırıcılığını önlemek üzere, ücretsiz kalacak yer ve ulaşım sağlanmalı;

7. Her Sağlık kurumu pandemi planını yapmalı ve sağlık kurumlarının çalışmaları düzenlenmelidir:

 • İlde, Temiz Hastane belirlemesi yapılmalı, bu hastanelere Covid19 hastası kabul edilmemeli;
 • Bütün sağlık kurumlarında Covid19 Polikliniklerinin, hasta girişlerinin ayrı bölümlerde olmasının sağlanması, ek bina vb. yerlerde girişleri ana binadan bağımsız poliklinikler, Takip,Tedavi Merkezleri oluşturulmalıdır
 • Acillerde İfluenza/ÜSYE poliklinikleri ile Erişkin/Çocuk poliklinikleri diğer genel başvurulardan ayrılmalıdır,
 • Her sağlık Kurumunda, kendi personelini izlemek için “Temaslı Takip Birimleri” oluşturulmalı, temaslıların yönetimi bu birimler tarafından yapılmalı.
 • İl Sağlık Müdürlüklerine ve başhekimliklere Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aktarılan yetki ile düzenlenecek olan esnek çalışma mesaileri, ilgili meslek örgütleri ile karşılıklı görüşülerek belirlenmelidir.
 • Bu süreçte, iş gücünün verimli kullanılması esas olup, bunu bozan geçici görevlendirmeler sonlandırılmalı;
 • Pandemi döneminde Denetimler, performans uygulamaları, gereksiz ve çalışma düzenini bozacak ve yük getirecek taleplerde bulunulmamalı, iş yüklenmemelidir.
 • Bütün sağlık kurumlarının, mesai saatleri dışında, uygun aralıklarla, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı ilaçlarla dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

8. İlçelerdeki olguların yerinde tedavileri sağlanmalı, bu çerçevede Edremit ve Bandırma’da Devlet Hastanelerinde Covid19 için Yoğun Bakım oluşturulmalıdır;

 

9. İlimizdeki PCR test kapasitesi artırılmalı: Şu anda ilimizde 2 si Tıp Fakültesinde, birisi de Şehir Hastanesinde olmak üzere 3 adet cihaz ile ve günde 1.500-2.000 test yapılabilmektedir. Bu cihazlardan Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Bandırma ve Edremit ilçeleri Devlet Hastaneleri ve bir adet de Şehir Hastanesi için temin edilerek günlük test kapasitesi arttırılmalıdır;

 

10. KPA Aşısı sağlanmalı: İl Sağlık Müdürlüğünce ivedi olarak KPA aşısı lojistiği sağlanmalı, 2 yaş ve altı, 65+ yaş ve diğer riskli gruplara yaygın olarak uygulanmalıdır;

 

11. İnluenza aşısı temin edilmelidir:

 • Bütün sağlık çalışanları kurumlarında aşılanmalı;
 • 65+ ve risk grupları öncelikli olarak, bütün toplumun aşılanması sağlanmalı;

12. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, bulaştırıcılık riski yüksek meslek gruplarına (toplu taşım şöförleri, kolluk kuvvetleri, AVM, market çalışanları, kuaförler) periyodik olarak (örn.haftada bir) PCR testi yapılmalıdır.

13. Covid19 (+) hasta bilgilerinin, etkin şekilde izlenebilmesi için gerekli programlara, örneğin İşyeri Hekimlerinin programlarına düşmesi sağlanmalı;

14. PCR pozitif asemptomatik veya hafif bulgulu hastalara evlerde karantina önerilmesi Türkiye gerçeklerine uymamaktadır. Bunun için “Covid pozitif izlem kurumları” oluşturulmalı, Covid pozitif olup hastaneye yatışı gerekmeyen bütün hastalar bu kurumlarda tutulmalıdır. İlimizde böyle kurumlar oluşturulabilmesi için bazı binalar mevcuttur. Gerekirse büyük boş alanlara prefabrik yapılar yapılabilir.

15. Tüm sağlık çalışanları için hizmet içi eğitim programları yürütülmelidir. Bu programlar kurumların ve yapılan işin özelliklerine göre yapılandırılmalıdır.  Bu eğitim programları çevrimiçi oturumlar da içerebilir.

 

16. Halkın pandemi dönemi kurallarına uymaları sağlanmalı:

 • Maske kullanımı, fiziksel mesafe, hijyen ve diğer bulaşı önleyici tedbirler açısından halk eğitimi programları (afiş, slogan, broşür, vb.) hazırlanmalı, kamuoyu sık sık bilgilendirilmeli (bu amaçla Kent Konseyi ile de iş birliği yapılabilir);
 • Kırsal bölgelerde, bilgilendirmeler, eğitim verilen Muhtar, Öğretmen, İmam, Ebe den oluşan görevlilerce yapılabilir;
 • Maske kullanımı, fiziksel mesafe, hijyen ve diğer bulaşı önleyici tedbirler açısından denetimler yapılmalı;

17. Yönetsel ve organizasyon sorunları hızla giderilerek kış sezonuna hazırlık yapılmalı:

 • Gerek 1. Basamak ve gerekse 2.basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında bina dışında hasta TRİAJ’ı yapılmalı, bunun için AFAD’dan Konteyner talebinde bulunulmalı;
 • Covid19 ve İnfluenzanın belirtilerinin benzer olması ve ayrımındaki tetkikler için birinci ve ikinci basamak kurumlarına yeterli kit sağlanmalıdır.

 

 • Balıkesir, influenza sürveyans sistemine dahil edilmelidir.

 

 1. Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları

 

 1. Covid19, bütün sağlık çalışanları için MESLEK HASTALIĞI olarak kabul edilmelidir.
 2. Bu süreçte sağlık çalışanlarına 7/24 esasında çalışan ücretsiz kreş, çocuk bakım desteği ya da ücretli izin olanağı sağlanmalıdır.
 3. Sağlık Personelinin motivasyonunun çok düşük  olduğu göz önünde bulundurularak, görevden ayrılmaların önüne geçilebilmesi için, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ve  idarelerden kaynaklanan mobbingin engellenmesi için çalışma yapılmalıdır.
 4. Balıkesir Tabip Odası olarak, ilimizin tüm demokratik kitle örgütlerini (sendikalar, meslek odaları, dernekler, vakıflar vb) ve yerel yönetimleri (Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler)  bu çalışmanın içine katarak, yukarıda bahsi geçen konularda Balıkesir'e özgü ortak korunma ve eğitim programları oluşturmaya davet ediyoruz.

 

SON SÖZ

 

Bizler kutsal olan, adanmışlık mesleğinin yemin etmiş üyeleriyiz. Tabii ki bu mücadelede ön cephede olacağız. Ancak gerek moral motivasyon, araç-gereç malzeme, uygun çalışma ortamlarının hazırlanması yönünden eksiklikler zamanında tamamlanmalıdır. Pandemi yönetiminde zaaf olmamalıdır.

 Binlerce çalışanımızın hastalandığı, onlarca meslektaşımızı kaybettiğimiz, bu dönemde tek düşüncemiz bu savaşıma odaklanmaktır ve mesleki sorumluluğumuz gereği  sürece katkı sunmaktır.

                                                                                                                                09.09.2020

 

 

                                                                                              BALIKESİR TABİP ODASI

 

PANDEMİ İZLEME KURULU