HEKİMLER OLARAK;
ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK YAPTIĞIMIZ MÜCADELE SÜRECİNDE
PERVASIZLIĞA GÖZ YUMAN SORUMLULARI
İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ!....
 
Bu bir görev kusurudur, görevi ihmaldir, görevi kötüye kullanmaktır.
Salgın hastalıkla mücadele sürecinin gereği gibi yönetilmemesi, çelişkili açıklamalar, şeffaf olmayan uygulamalar, zamanında aşı temin edilememesi, sık sık aşı periyotlarının değişmesi, yapılan bilim dışı uygulamalar yöneticilere güveni sarsmış ve aşı tereddüdüne neden olmuştur. Algı yönetimiyle yazılan başarı hikayeleri inandırıcılıktan uzaktır. Canı pahasına çalışan sağlık görevlilerinin, bu uğurda harcanan emeğin boşa gitmesine neden olacak politikaları protesto ediyoruz.
Tüm önlemleri alıp maske ve fiziksel mesafe kurallarına uyarak halkı aydınlatmak amacıyla yapacağımız basın açıklamalarımızı engelleyen, tabip odalarımızın genel kurullarına izin vermeyenler lebaleb kongreler yaptılar, affetmiyoruz.
Yöneticilerimiz Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddelerini uygulamayıp  kendi yayınladıkları genelge hükümlerinin, koydukları kuralların, ulaşım konusunda alınan önlemlerin çiğnenmesine onay verdiler. Toplum sağlığını hiçe sayarak  maskesiz, mesafesiz, testsiz, aşısız şekilde bir araya gelenlere göz yummak pandemi mücadelesine vurulan en büyük darbedir.
Aşısız halde  Covid-19 enfeksiyonuna yakalananlarda ölüm riskinin 11 kata kadar artabildiği bilimsel bir gerçektir. Aşı olmamak bireysel özgürlük şeklinde değerlendirilerek basite indirgenemez. Toplum sağlığını olumsuz etkileyecek bu uygulamalar bulaş zincirinin kırılmasına engel olarak pandemi sürecinin uzamasına, hasta sayısının çoğalmasına, yoğun bakıma yatış ve ölümlerin artmasına neden olacaktır.
Toplum sağlığını koruma görev ve sorumluluğumuz gereği
Kamuoyuna duyurulur. 
 
Balıkesir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu