5-6 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Tabip Odasının evsahipliğinde yapılan Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısına Balıkesir Tabip Odasını temsilen Dr.Şahin Cılız, Dr.Ulaş Karaaslan ve Dr.Ersan Çıvga katılmıştır.