TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre;
 
Balıkesir TTB-HUV 2020 katsayısı : 8,39  olarak belirlenmiştir.
 
İllere göre detaylı katsayı listesine http://www.ttb.org.tr/katsayi_goster.php?Guid=e4222574-2332-11ea-829a-0d1e6fd2cf97 linkinden ulaşılabilmektedir.
 
2020 yılı asgari muayene ücretlerini indirmek için lütfen tıklayınız 
 
 
 
Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı erişimi için http://huv.ttb.dr.tr/loginform.php