Türkiye Barolar Birliğinde yapılması tasarlanan yasa değişikliği ile ilgili Baro Başkanlarının Ankara'da yapmak istedikleri yürüyüşün engellenmesi üzerine, 23.06.2020 tarihinde Balıkesir Barosunda yapılan başkanlara destek amaçlı basın açıklamasına Tabip Odası olarak katılarak destek verdik.