OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 13.maddesinde gereğince Nisan ayında yapılması gerekli iken COVİD-19 nedeniyle ertelenen ;

Tabip Odamızın 2020 yılı Olağan SEÇİMLİ Genel Kurul toplantısı; aşağıda belirtilen gündem ile 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde (25 Temmuz 2020 tarihinde Saat:10:00’da,  26 Temmuz 2020 tarihinde saat:09:00–17:00 arası) Kasaplar Mah. Soma Cad. No:123 Altıeylül/Balıkesir adresindeki Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gündem ile 08-09 Ağustos 2020 tarihlerinde yine aynı yer ve saatte yapılacaktır

              Sayın üyelerimize duyurulur.

BALIKESİR TABİP ODASI

                 YÖNETİM KURULU

                GÜNDEM:

                Birinci Gün:

                •Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

                •Başkanlık Divanının Seçimi

                •Gündemin Okunması ve Ek Gündem Önerileri

                •Tabip Odası Başkanının açılış konuşması

                •Yönetim Kurulu tarafından Çalışma Raporunun Sunulması

                •Yönetim Kurulu tarafından Yıllık Bilançonun Sunulması

                •Denetleme Kurulu Raporlarının Sunulması

                •Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası

                •Tahmini Bütçenin Sunulması ve Onaylanması

                •Yeni Dönem Kurulların Aday Tespiti

                               --Oda Yönetim Kurulu

                               --Oda Onur Kurulu

                               --Oda Denetleme Kurulu

                               --TTB Merkez Konseyi Delegeleri

                •Önerilerin Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması

                •Dilek ve Temenniler

                •Kapanış

           

                İkinci Gün:

                •Oy Kullanma İşlemleri (Saat:09.00 – 17.00 arası)