Balıkesir Tabip Odası olarak 15.9.2020 tarihinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanında pandemi döneminde şiddete maruz kalan sağlıkçılarımız için yapılan basın açıklamasında Tabip Odası Başkanı Dr.Necdet Uçan'ın yapmış olduğu basın açıklaması metni...
Değerli meslektaşlarım, misafirler, bizleri yalnız bırakmayan Sivil Toplum kuruluşlarının ve basının değerli temsilcileri,
Her yıl sağlık kurumlarında yüzlerce şiddet olayı ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanları olarak; sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, kadına şiddet, doğaya, ağaca, hayvana, iklime gösterilen hürmetsizlik zihniyetinden beslendiğini biliyoruz.
Sağlık çalışanlarına yönelik olarak görsel ve yazılı medyada yer alan yanıltıcı haberler, konunun uzmanı olmayanların açıklamaları da şiddete yol açan bir başka unsurdur.
Şiddet ülkemizde 18 yıldır uygulanagelen Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli çıktılarındandır. Kamusal hizmetin, halk sağlığının öncelenmesini dışlayan,talebin kışkırtılıp, performans ve alt yapısı hazırlanmayan uygulamalarla ne yazık ki şiddete davetiye çıkarmaktadır. Sağlık hizmetine meta, hastaya ise müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu sistemde nitelik değil, nicelik esastır ve ne yazık ki bu durum hekim ile hastayı "düşman" gibi karşı karşıya getirmektedir. Sistemin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yüklenemez.
Ne yazık ki ülkemizde her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır.
Sağlıkta şiddetin “sağlıkçılara jest olarak yasa çıkarmakla” engellenemeyeceği aşikardır.Kararlı, samimi ve net bir siyasi tutum alınmalıdır. Bu konuyu taktik olarak değil, gerçek ve yaşamsal bir sorun olarak görüp adım atmalıdır. Bizler caydırıcılığı olan hukuksal düzenlemeler bekliyoruz. Şiddet ile ilgili cazai müeyyidelerin sağlıkla ilgili Temel Sağlık Hizmetleri Kanununa ek yapılan değişikliklerde değil, Türk Ceza Kanunu’nda açık şekilde yer almasını istiyoruz. Saldırganların kamuoyu baskısı ile kısa süreliğine tutuklanıp, ardından serbest bırakılmasını değil, etkin biçimde cezai yaptırıma tabi olmalarını bekliyoruz.
Bunun yanı sıra, sağlık çalışanlarını son derecede üzen ve rencide eden; İdareden kaynaklanan Mobbigden söz etmeden geçemeyeceğiz. Saldırıya uğrayan sağlık personelinden, saldırı sonrası hizmete devam etmesini istemek baskı yapmak insan hakları ile bağdaşmadığı gibi, etik de değildir.
Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun, Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen geleceğe dair umudumuzu diri tutuyoruz. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde ve her alanında şiddetsiz bir ülke ortamı oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz.
Özgüven ve cezasızlıktan alınan cesaret; gerekli yaptırımlara uğramaz, en etkili ağızlardan tutum alınmaz ise bu ülkede hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz.
Saygılarımızla…
BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU