4-10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI
Covid-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır…
Salgının birinci yılında en az 861 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
  İSİG tarafından yüzde 34’ünü ulusal basından; yüzde 66’sını ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, sağlık meslek örgütleri, sendikalar, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve yerel basından öğrenilen bilgilere dayanarak salgının birinci yılında (11 Mart 2020 – 10 Mart 2021) Covid-19 nedeniyle en az 861 işçi hayatını kaybetti.
  Bu dönemde Covid-19 nedenli işçi ölümleri açıklanmadı ve doğal olarak ulusal basına da yansımadı. Bu yüzden ilk defa bir raporda ulusal basına yansıyan işçi ölümleri tespit edilbilen işçi ölümlerinin 1/3’ü kadardır. Sağlık örgütlerinin (özellikle TTB’nin) çabaları sayesinde bilinen ölümlerin çoğunluğunu oluşturan sağlık emekçilerinin ölüm sayısı öğrenilebilmiştir. Ek olarak özellikle sendikalar, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, yerel basın, memleket dernekleri diğer bilgi kaynaklarını oluşturmuştur.
  Ancak yine de bilgiler oldukça yetersiz. Örneğin neredeyse bilinen göçmen işçi ölümü yok. Oysa çalışan nüfusun neredeyse yüzde 10’una yakını göçmen. Yine bilinen hiç çiftçi ölümü yok. Yine bazı şehirlerden hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Diğer yandan ulaşabilen bilgilere bakınca faal çalışanlar ve bir önceki emekçi kuşağı (emekliler) Covid-19 nedenli ölümlerin yüzde 95’inden fazlasını oluşturuyor...
Salgının birinci yılında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
18-27 yaş arası 9 işçi,
28-50 yaş arası 315 işçi,
51-64 yaş arası 411 işçi,
65 yaş ve üstü 100 işçi,
Ve yaşı bilinmeyen 26 işçi hayatını kaybetti…
  Salgının birinci yılında Covid-19 nedenli ölenlerin 94’ü (yüzde 10,91) sendikalı işçi, 767’si ise (yüzde 89,09) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.
Kaynak:İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
            Bu kötü koşullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasını kutluyoruz, iş ve çalışma yaşamında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.
BALIKESİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU