BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
ÖN TALEP
 
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.
 
Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, Türk Tabipleri Birliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni  gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.
 
Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.
 
Eğitim 4 gün sürecek olup 24 ders saati, sınıflar 16-17 kişiliktir.Ücreti oda üyelerine 700,00-TL üye olmayanlara 900,0,-TL .olarak uygulanacak olup, katılımcı üyelerin Tabip Odasına aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. 
 
Bu nedenle TTB tarafından 2018 yılı Mart ayında ilimizde yapılması düşünülen “Bilirkişilik Temel Eğitim “ programı için  katılımcı sayısı, eğitim yerinin belirlenmesi amacıyla ÖN TALEP toplanmaktır. Eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın 29 Ocak 2018 tarihine kadar Tabip Odamızın 241 29 83 /532 707 46 24 nolu numarasıyla irtibata geçerek isimlerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.