EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTISI
 
TTB Merkez Konseyi Üyeleri ile Aydın, Denizli, Isparta-Burdur, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip Odalarının katılımı ile 10.Şubat.2018 tarihinde Denizli Tabip Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; sağlıkta şiddet, hekimlerin emeklilik ve yıpranma payları, şehir hastaneleri, yardımcı doçentlik ve doçentlik ile ilgili düzenlemeler, kamudan ihraç edilen hekimler, Tıp Haftası etkinlikleri, Türk Tabipleri Birliğinin isminde ve tabip odalarına üyelik ile ilgili yapılmak istenen değişiklikler ve TTB merkez konseyinin “savaş bir halk sağlığı sorunudur!” basın açıklamasının ardından gelişen olaylar hakkında odalar görüş ve önerilerini sundu. Toplantı sonunda aşağıdaki bildirinin yayınlanmasına karar verildi.
 
EGE BÖLGE TABİP ODALARI OLARAK,
 
MESLEK BİRLİKLERİNİN BAŞINDA YER ALAN TÜRK VE TÜRKİYE İSİM VE KAVRAMLARINA SAHİP ÇIKIYOR, TARTIŞMAYA AÇILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ.
 
ODALARIMIZA, MESLEĞİMİZE VE MESLEK BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ.
 
ODALARIMIZIN YETKİLERİNİN AZALTILMASINI DEĞİL ARTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ.
 
TÜM HEKİMLERİMİZİ ODALARINA SAHİP ÇIKMAYA VE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ.
 
ANTALYA TABİP ODASI
 
AYDIN TABİP ODASI
 
BALIKESİR TABİP ODASI
 
ÇANAKKALE TABİP ODASI
 
DENİZLİ TABİP ODASI
 
ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI
 
İZMİR TABİP ODASI
 
MANİSA TABİP ODASI
 
MUĞLA TABİP ODASI
 
UŞAK TABİP ODASI