ÜYELERİMİZE DEMOKRATİK HAKKINI KULLANMALARI İÇİN ÇAĞRIMIZDIR…
Değerli Meslektaşlarım,
Hipokrat ; 
“ Tıp bir sanattır.” 
“ Hem de ondan insanlık sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat.” diyor.
 
Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrat ve Bergamalı Galenos’un yaşadığı, hekimlik andının yazıldığı, Anafartalar ve Conkbayırı’nda vatanları için gözünü kırpmadan yaşamlarını feda ederek o yıl mezun veremeyen tıbbiyelilere, Dr. Hikmet ve arkadaşlarının emperyalistlere karşı verdiği onurlu savaşıma, Refik Saydam, Hulusi BEHÇET, Mazhar Osman, Tevfik SAĞLAM, Nusret FİŞEK, Türkan SAYLAN, Aziz SANCAR ve ismini yazamadığımız nice Cumhuriyet aydını, en zor koşullarda fedakârca görev yapmışlardır.
 
Ülkemizde 15 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ve onun ana unsurları arasında yer alan performansa dayalı ödeme sistemiyle, sağlık hizmeti sunumunda niteliğin değil niceliğin öne çıktığı; hekimlerin kısa sürelerde çok sayıda hastaya bakmaya zorlandığı, randevuların kısa sürelerle verildiği, hekimlerin çalışma sürelerinin uzadığı, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşullarının kalmadığı sağlık ortamı yaratıldı.
2 yıldır “14 Mart’ta 4 Talebimiz Var” dediğimiz halde geçen süre içerisinde acil talebimizin hiçbirisi hükümetçe karşılanmamıştır. Ancak taleplerimizle ilgili vaatler aralıksız devam etmektedir. 
Gür sesle ayni öncelikli 4 acil talebimizi yineliyoruz;
 
1-Çalışanların özlük hakları ve ücretleri, emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenlenmelidir,
2- Sağlıkta “şiddet” önlenmelidir. Mecliste bekleyen yasal düzenleme acilen yapılmalıdır,
3- “Çalışanlara yıpranma yılı “ uygulaması (Fiili hizmet süresi zammı) derhal yapılmalıdır.
4- Tıp Fakültesini bitirerek atamayı bekleyen binlerce hekimin ataması bir an önce yapılmalıdır.
 
Artık sağlık idarecilerinden vaat değil, icraat istiyoruz. Hekimlere hürmetkâr olmalarını istiyoruz.
 
Nitelikli bir sağlık hizmeti üretmenin en temel bileşenlerinden biri çalışma koşullarıdır. Artık hekim odalarının kalmadığı, hasta odalarının poliklinik odalarından çok daha donanımlı ve sağlıklı olduğu,”müşteri memnuniyetinin” ön planda olduğu dönemdeyiz. İnsanca çalışma koşulları ve emeğimizin karşılığı olan ücret, birbirinden ayrı düşünülemez. 
Birinci basamak,2.basamak ve 3. Basamak sağlık hizmetleri gösterişli binalara rağmen iyi gitmiyor.
 
Hekimler, özgürlüğe ve demokrasiye en çok inanan bu nedenle de kuruluş ve kurtuluş mücadelelerinde hep ön saflarda yer alan meslek grubudur. Mesleki bağımsızlığı, mesleğini icra ederken herkese eşit davranması ve yine hiç kimsenin bu icra sırasında kendisine müdahalede bulunamamasını gerektirir. 
Bu nedenle üyesi olduğumuz meslek örgütümüz, üst kuruluşumuz ve ülkemizde demokratik yönetim anlayışı talep etmek en doğal hakkımızdır.
 
Kaynağını Anayasa’nın 135. maddesinden alan ve meslek üyelerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek üyelerinin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunla gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişiliği niteliğindeki Demokratik kitle örgütlerinin en önemli özelliği merkezi otoriteden bağımsız olmasıdır. Üyeleri adına özlük ve demokratik haklarını istemek, gerek alanları ve gerekse demokrasinin temel ilkeleri ile ilgili yanlış uygulamalara karşı çıkmak en önemli görevleridir.
 
Tüm bu nedenlerden dolayı Tabip Odalarının iki yılda bir yapılan, yasal koşulları taşıyan herkesin aday olabildiği ve hekimlerin özgürce oy kullandıkları seçimler ülkemizdeki demokrasinin işleyişi açısından önemli bir göstergedir.
 
Balıkesir Tabip Odası olarak çağdaş, laik, demokratik ve hukukun olduğu bir ülkede barış içinde kardeşçe yaşamak için, mesleki ve etik değerlerimize, Odamıza, adımıza, meslektaşlarımıza ve haklarımıza sahip çıkmak ancak Oda seçimlerine katılımınız ve katkı sunmanız ile mümkündür.
 
14 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Genel Kurulumuza katılarak, demokratik zeminde sorun, görüş ve önerilerinizi dile getirmeye, katkı sunmaya ve 15 Nisan 2018 de oy kullanmaya davet ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.
Dr. Necdet UÇAN 
Balıkesir Tabip Odası Başkanı