Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğundan hareketle yeni hekim ölümlerinin yaşanmaması için Türk Tabipler Birliğinin aldığı karar doğrultusunda ; 
 
Balıkesir Tabip Odası olarak
 
- Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümüne yol açan saldırının birinci haftasında ve bu vahşi saldırının gerçekleştiği saatte, 9 Ekim 2018 Salı günü saat 12.30’da Atatürk Şehir Hastanesi girişinde, Dr. Fikret Hacıosman’ın anısına saygı duruşunda bulunmaya ve “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın yasalaşması için basın açıklaması yapmaya,
 
- 9 Ekim 2018 gününden başlamak üzere yedi gün sürecek “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı  Ali Hikmet Paşa Meydanında saat 18:00-20:00 arasında  nöbet tutma için toplanmaya, 
 
Tüm hekimlerimizin,  sağlık çalışanlarımızın katımını bekliyor, kamuoyuna duyuruyoruz. 
 
 
 
Balıkesir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu