Sağlıkta Şiddet Yasası için Balıkesir Tabip Odası olarak hekimlerimiz adına 9 Ekim 2018 tarihinde saat 18:00-20:00 arasında Ali Hikmet Paşa Meydanında nöbetteydik....
Mimarlar Odasını temsilen katılan  Balıkesir Mimarlar Odası Genel Sekreteri Sayın Betül Dikici'ye katkı ve destekleri için teşekkür ederiz. 
 
Bugünde nöbetimiz devam ediyor....