Dr.Mehmet ÇALIŞKAN            Başkan
Dr.İsmail SARAÇOĞLU           
Dr.Dilek YILDIRIM