Onur Kurulu Başkanı 
Dr. Yakup BARDAKÇI

Pratisyen Hekim

Karesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 

 II. Başkan 
 Dr. Zafer ÇANKIRI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

Hacettepe Üni. Tıp Fak. 1986 yılı mezunu

 
 Sözcü 
 Dr. Aydın ŞAVKLI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi

İstanbul Ün. Tıp Fak. 1978 yılı mezunu

 
 
 Üye
 
 Dr. Vedat SAĞIR

Genel Cerrahi Uzmanı

Balıkesir Devlet Hastanesi

Cumhuriyet Üni. Tıp Fak. 1995 yılı mezunu 

 Üye
 
 
 Dr. Osman Nuri TOPAL

İç Hastalıkları Uzmanı

Özel Sevgi Hastanesi

Dicle Üni. Tıp Fak. 1980 yılı mezunu