.........        
Dr. Yakup BARDAKÇI

Pratisyen Hekim

Karesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 

          dr. mehmet çalışkan ile ilgili görsel sonucu
 Dr. Mehmet ÇALIŞKAN

Halk Sağlığı Uzmanı

Aktif İşyeri Hekimi

Bursa Tıp Fak. 1979  yılı mezunu

          dr. necdet uçan ile ilgili görsel sonucu
 Dr. Necdet UÇAN

Pratisyen Hekim

Karesi 6 Nolu ASM

İstanbul Ün. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu

 
 
        dr. zafer ayhan ile ilgili görsel sonucu
 Dr. Zafer AYHAN 

Bakteriyoloji Uzmanı

Balıkesir Devlet Hastanesi

Hacettepe Üni. Tıp Fak. 1980 yılı mezunu 

 
 
        Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gözlük ve takım elbise
 Dr. Erdal ÜNAL

Genel Cerrahi Uzmanı

Balıkesir Devlet Hastanesi

Ankara Üni. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu